แบ่งปัน

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น.
@ พระปริยัติคุณากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง,ประธานฝ่ายสงฆ์
@ นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อแสดงความกตัญญูในพระมหากรุณาธิคุณแด่ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
@ โดยในวันนี้ มี # เจ้าภาพประกอบด้วย…
#สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี
—————
สำหรับพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีดังกล่าวและลงนามถวายความอาลัยได้ทุกวัน ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถจตุรมุขชั้น ๑

DSC_0521 DSC_0523 DSC_0526 DSC_0536 DSC_0540 DSC_0544 DSC_0550 DSC_0557 DSC_0564 DSC_0566 DSC_0569 DSC_0610 DSC_0612 DSC_0614 DSC_0625

Comments

comments