แบ่งปัน

 

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16:00 น. พระพรหมกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5 ประจำหนกลาง เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และป้ายร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” จังหวัดนนทบุรี

******************************

WBK_4316 WBK_4317 WBK_4320 WBK_4322 WBK_4341 WBK_4343 WBK_4369 WBK_4373 WBK_4376 WBK_4402

Comments

comments