แบ่งปัน

maxresdefault

12 สิงหามหาราชินี เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ถือศีลเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Comments

comments