แบ่งปัน

..นักเรียนใช้เวลาว่างให้มีค่า ต่อชีวิต ใช้วันหยุดมาศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์…

ณ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญพระอารามหลวง

 

 

 

 

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมที่ …>>>https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-385186698218048/photos/?tab=album&album_id=1093049140765130

Comments

comments