แบ่งปัน

15/7/59 16.00 น.
…นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปลูกต้นไม้ 109 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
…พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ หน่วยงาน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

4 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Comments

comments