วันจันทร์, กรกฎาคม 23, 2018
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

36 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จ.นนทบุรี

นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญพระอารามหลวง วันที่ 30 ก.ค 2559

..นักเรียนใช้เวลาว่างให้มีค่า ต่อชีวิต ใช้วันหยุดมาศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์... ณ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบัวขวัญพระอารามหลวง         ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมที่ …>>>https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-385186698218048/photos/?tab=album&album_id=1093049140765130

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ก.ค 2559

>>พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์วัดบัวขวัญ >>ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่ว ...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ก.ค 2559 ◆เวลา 16.50 น. คณะสงฆ์ หัวส่วนราชการ...

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้/ปางขอฝน วันที่ 24 ก.ค 2559

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้/ปางขอฝน เสร้จพิธีเรียบร้อย ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ทุกท่าน สาธู ...เวลา 15.00 น. พิธีบวงสรวง ...เวลา 15.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์วัดบัวขวัญพระอารามหลวง 159 รูป ...เวลา 16.39 น. พระเดชพระคุณ #พระราชนันทมุนีประธานพิธีเททองหล่อพระ พร้อมประธานร่วมประกอบด้วย ... #คุณสมศักดิ์-คุณณัฐนาถ อินอ๊อด และญาติพี่น้อง ... #นางสาวพวงทอง ติวะสุรเดชและคณะ และพุทธศาสนิกชน ...การนี้ขออนุโมทนนาบุญเจ้าภาพน้ำปานะถวายพระและขนมปังเลี้ยงพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน...

อบรมกัมมัฏฐานพระบวชใหม่ อำเภอเมืองนนทบุรี

อบรมกัมมัฏฐานพระบวชใหม่ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 22-28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ วัดบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี พระเณรเข้าอบรม 229 รูป อุบาสกอุบาสิกา 22 คน ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่ผู้ปฏิบัติธรรม ในวันเเละเวลาดังกล่าว ขอบคุณภาพ: Sornchai Phosriwong

วันอาสาฬหบูชา

                    วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก             สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี...

ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน

15/7/59 14.00 น. ..คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดย ‪#‎พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี‬ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระสังฆาธิการร่วมประชุมประจำเดือน ตามมติ มหาเถรสมาคม เพื่อเป็นแนวทางอันหนึ่งอันเดียวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และความเรียบร้อยของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ... ‪#‎พระราชวรมุนี‬ รองเจ้าคณะภาค 6 , รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ 109 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล

15/7/59 16.00 น. ...นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปลูกต้นไม้ 109 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ หน่วยงาน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน...

ผู้ให้เป็นคนไม่อดยาก

"คนที่รู้จักให้ รู้จักแบ่งปันเสียสละ จะไม่รู้จัก จะไม่ได้ยิน คำว่า"อดอยาก" ด้วยไมตรีจิต

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีวัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ๑๕ ก.ค. ๕๙

ทรงพระเจริญ

  วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับ ความในใจของข้าพเจ้า        นับเป็นพระกรุณาธิคุณของชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ที่จะได้ชื่นชมพระจริยวัตรในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงถ่ายทอดความในพระทัยอย่างตรงไปตรงมา และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน         ผ่านตัวอักษรในพระนิพนธ์ “ความในใจของข้าพเจ้า”         เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...