แบ่งปัน

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการประกวด ๑.การจัดโต๊ะหมู่บูชา ๒.การวาดภาพระบายสี ๓.ร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรม (วัด องค์กร โรงเรียน สถาบัน) ผู้มีความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ยืนใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๕ พ.ค ๖๐ นี้ ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ (อาคาร ๓ ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ โทรสาร ๐๒ ๙๕๐ ๓๐๒๔ , ๐๘๕ ๒๓๖ ๔๓๓๓ , ๐๘๕ ๘๒๗ ๙๖๘๑ (วันเวลาราชการ)

ดาวโหลดใบสมัคร >> https://www.facebook.com/watbuakhwanofficial/posts/816417228522961 หรือ https://www.facebook.com/watbuakhwanofficial/

Comments

comments