แบ่งปัน

ขอเชิญพุธทศาสนิกชน (วัด องค์กร โรงเรียน สถาบัน) ผู้มีความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ด้วยจังหวัดนนทบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดขึ้น ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดดังนี้

๑. ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา
๒. ประกวดวาดภาพระบายสี
๓. ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรม

ยืนใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๕ พ.ค ๖๐ นี้ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ (อาคาร ๓ ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ โทรสาร ๐๒ ๙๕๐ ๓๐๒๔ , ๐๘๕ ๒๓๖ ๔๓๓๓ , ๐๘๕ ๘๒๗ ๙๖๘๑ (วันเวลาราชการ)

ดาวโหลดใบสมัคร https://www.facebook.com/watbuakhwanofficial/posts/816417228522961

Comments

comments