แบ่งปัน
        ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ วันสุดท้ายของการ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง พระราชปริยัติกวี เลขานุการแม่กองบาลี อ่านประกาศผลสอบบาลีประโยค ป.ธ./บ.ศ.๗, พระพรหมดิลก ที่ปรึกษาแม่กองบาลี อ่านประกาศผลสอบบาลีประโยค ป.ธ./บ.ศ.๘,๙
#วันที่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
*************

Comments

comments