แบ่งปัน

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น.
พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุภาวดี ไชยานุกูลกิตติ เลขานุกรมฯ ประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อแสดงความกตัญญูในพระมหากรุณาธิคุณแด่ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

@โดยในวันนี้ มี # เจ้าภาพประกอบด้วย…
#กรมการค้าต่างประเทศ

—————
สำหรับพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีดังกล่าวและลงนามถวายความอาลัยได้ทุกวัน ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถจตุรมุขชั้น ๑

DSC_5150 DSC_5155 DSC_5158 DSC_5163 DSC_5164 DSC_5168 DSC_5172 DSC_5174 DSC_5182 DSC_5188 DSC_5208 DSC_5210 DSC_5224 DSC_5229 DSC_5246

Comments

comments