แบ่งปัน

              ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม ‪#‎พิธีเจริญพระพุทธมนต์‬ ถวายพระพรชัยมงคล
◆◆ ‪#‎เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา‬ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)
◆ณ ‪#‎วัดบัวขวัญพระอารามหลวง‬ จ.นนทบุรี
◆◆เวลา ๑๔.๕๐ น. คณะสงฆ์ หัวส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมกันบริเวณพิธี
◆◆เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
◆ประธานจุดรูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย
◆ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์
◆เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
◆ประธานสงฆ์ให้ศีล
◆เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
◆พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
◆พระสงฆ์ อนุโมทนา
◆◆◆เสร็จพิธี◆◆◆

โทร.02-9528062

Comments

comments