แบ่งปัน

15/7/59 14.00 น.
..คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดย ‪#‎พระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี‬ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระสังฆาธิการร่วมประชุมประจำเดือน ตามมติ มหาเถรสมาคม เพื่อเป็นแนวทางอันหนึ่งอันเดียวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และความเรียบร้อยของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
‪#‎พระราชวรมุนี‬ รองเจ้าคณะภาค 6 , รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Comments

comments