หน้าแรก กิจกรรม ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

2367
0
แบ่งปัน

1354507206

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ณ มณฑลพิธีวัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

๑๕ ก.ค. ๕๙

Comments

comments