แนวข้อสอบธรรมศึกษา

เกี่ยวกับพุทธศาสนา

มหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ ทำเนียบพระนักเทศน์ แม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง

facebook

Tip IT

ประชาสัมพันธ์

ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือได้ทุกวัน เปิดรับศรัทธาบุญจากทุกท่าน เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ครับ....มีต่อ...
ขอเชิญพุทธสาสนิกชนทุกท่านร่วมโครงการสาธยายปพระไตรปิฏก ณ วัดบัวขวัญ ทุกเย็นวันอาทิตย์... มีต่อ...
ร่วมเป็นสหายทางธรรมของเว็ปFacebook วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี แห่งนี้... มีต่อ...
ข่าว

ดร.ลลิตา หาญวงษ์ : "ระบบโซตัส" สวนทางกับปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย พันธุ์ทิพย์ธีระเนตรควันเพิ่งจางไปหมาดๆสำหรับระเบิดลูกใหญ่ในชีวิตของอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.มหาสารคาม (มมส.) ผู้โพสต์ข้อความตั้งคำถามต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.ทั้งการโกนศีรษะ...

Norway TV show about Russian "occupation" irks Moscow
OSLO - A television series about Russia"s fictional takeover of Norway"s abundant oil and gas resources has vexed Moscow, which says it has had enough of being portrayed as an aggressor.A Norwegian TV channel TV2 image shows actor Eldar Skar (C)...

รายงานพิเศษ : รำลึกวันสถาปนา 15 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
“การให้เป็นความสุขที่แท้จริง ไม่มีการให้ใดเสมอเหมือนเท่ากับ การให้การศึกษาเพราะการให้การศึกษา เป็นการให้ที่สมบูรณ์ครบถ้วน” นี่เป็นปณิธานของ ดร.ณรงค์ ชวสิทธุ์ อธิการบดี และก่อตั้ง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่นางสาวชุติมา ชวสินธุ์...

ปิด 3 ปี แยกรัชโยธิน ทุบทิ้งสะพานข้ามแยก รับตอม่อ′รถไฟฟ้าสายสีเขียว′ เริ่ม ต.ค.นี้
พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าได้รับรายงานจาก รฟม.ว่าวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยอมให้รฟม.กลับไปใช้รูปแบบก่อสร้างเดิม...

กรรมการอิสลามชายแดนใต้ชวนเที่ยว ?เทศกาลนานาชาติฮาลาล? ราชภัฏยะลา 8-10 ก.ย.นี้
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอจ.ใต้) จัดงาน ?เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้? ในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.58 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภายในงานมีการจัดเสวนาทั้ง 3 วัน...

Goodell won"t attend Patriots season opener
LOS ANGELES - For the first time since he became commissioner in 2006, Roger Goodell will not attend the NFL"s season opener involving Tom Brady"s New England Patriots, Fox Sports reported.NFL Commissioner Roger Goodell leaves the Federal District...

ธรรมทาน

วิสาขปุรณมี

วิสาขปุรณมี ความ อัศจรรย์ ของ พระพุทธเจ้า

วัน เทโวโรหณะ

วัน เทโวโรหณะ หรือ วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

อาสาฬหปุรณมี

เป็นบทความที่ร้อยเรียงเป็นคำกลอน อ่านตามแล้วชั่งดีจริง....

ขั้นตอนทำความสงบ จากลมหายใจ

นั่งในที่สบายที่สุด แล้วทำใจให้สงบโดยระงับความยุ่งยาก ความขัดข้อง ความรัก ความห่วง ความกังวล ความดีใจ ความโกรธ ความเสียใจ ความต้องการ ค....

อานิสงส์แห่งการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย....

แนวทางการดำเนินชีวิตด้วยคาถา หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ

อุฏฐานะสัมปะทา คือ การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่ นอนรอคอยโชคชะตา....

อานิสงค์ของการรักษาศีล 5

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์ แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีค....

ศีลอุโบสถ หมายถึง

มารค้นหาอยู่ ย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ อยู่ด้วยความไม่ประมาท หลุดพ้น เพราะรู้ชอบ....

ความหมายของศีล 5

ข้าแต่ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานศีล 5 พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษา เป็นข้อ ๆ....
ความรู้ทั่วไป

เรื่องของสังฆทานที่ญาติโยมอาจไม่รู้และเข้าใจผิด

สิ่งที่เรียกว่า "การถวายทาน" นั้น แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ปาฏิปุคคลิกทาน และ สังฆทาน....

ตำนานประเพณีวันสงกรานต์

ตำนานของสงกรานต์นี้มีปรากฎในศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพน โดยย่อว่า มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานกแล้ว เรียนไตร....

ประเพณีสงกรานต์

สงกรานต์ เป็นประเพณีเดือน 5 ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเ....

อานิสงส์ต่างๆของการปฏิบัติธรรม

1. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้) อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า เพื่อจิตใจที่สว่า....
ข่าวการศึกษา

ENN
ข่าวการศึกษา
ENN
ไม่พลาดข่าวการศึกษา กด